Экспортқа дейінгі қаржыландыру


Сақтандыру
тәртібі:

  1. Экспорттаушы мен импорттаушы төлемді кейінге қалдыру шартындағы келісімшарт жасасады.
  2. Экспорттаушы қаржыландыру бойынша банкке жүгінеді.
  3. «KazakhExport» банктік шартты салымды орналастырады.
  4. Банк айналым қаржысын толықтыру үшін экспорттаушыға қарыз береді.
  5. Экспорттаушы тауар партиясын әзірлеп, жеткізуді іске асырады.
  6. Экспорттаушы сақтандыру сыйлықақысын төлейді.
  7. Келісімшарт шарттарын орындағаннан кейін экспорттаушы қарызды өтейді.
  8. Импорттаушы өз міндеттерін орындамаған жағдайда, «KazakhExport» экспорттаушы шығынын өтейді.


Іске асырыл
ған жобалар:
 

2015

«Kazferro» ЖЗСНәтиже
:

«KazakhExport» қолдауымен «KazFerro» ЖШС-сі ферросиликомарганецті Ресейге экспорттады. Компания 280 млн теңге сомасындағы экспортқа дейінгі қаржыландыруға ие болды. «KazakhExport» экспорттық жеткізулерді 1 800 мың АҚШ долларына сақтандырды.