Корпоративтік ішкі құжаттар

xls
1 казан 2019 ж үлестес тұлғаларының тізілімі (қысқартылған).xls
(45,5 КБ)
xls
1 шілде 2019 ж үлестес тұлғаларының тізілімі (қысқартылған).xls
(45 КБ)
pdf
KazakhExport ЭСК АҚ мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік.pdf
(295,1 КБ)
pdf
KazakhExport ЭСК АҚ Жарғысы (28.04.18 жылдан бастап өзгерістер).pdf
(3,4 МБ)
pdf
Стратегиялық жоспарлау комитеті туралы ереже.pdf
(285,6 КБ)
pdf
Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік туралы ереже .pdf
(347,6 КБ)
pdf
ҚазЭкспортГарант ЭСК АҚ-ғы Алаяқтыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты.pdf
(391,8 КБ)
pdf
Корпоративтік басқару кодексі .pdf
(7,5 МБ)
pdf
Кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер комитеті туралы ереже .pdf
(606,3 КБ)
pdf
ДК Комитеттерінің құрамы, 21.11.17 қатысушылық.pdf
(408,6 КБ)
pdf
Іскерлік әдіп кодексі.pdf
(738 КБ)
PDF
КБК (Корпоративтік басқару кодексі) қағидаттарын сақтау туралы есеп.PDF
(528,6 КБ)
pdf
ДК Комитеттерінің құрамы, 01.10.17 қатысушылық.pdf
(262,2 КБ)
pdf
Директорлар кеңесі туралы ереже.pdf
(526,8 КБ)
PDF
Дивидендтердің мөлшерін анықтау тәртібі .PDF
(256,3 КБ)
pdf
Басшылыққа еңбекақы төлеу, қызметін бағалау және сыйақы беру қағидасы .pdf
(472,7 КБ)
pdf
Аудит комитеті туралы ереже.pdf
(745,5 КБ)
pdf
Ақпаратты ашу туралы ереже.pdf
(421 КБ)
PDF
№7 ІАҚ (ішкі аудит қызметі) туралы ереже.PDF
(1 МБ)
pdf
KazakhExport-тың 2014-2023 жж. даму стратегиясы (жаңа редакциясы.pdf
(2,3 МБ)
pdf
KazakhExport ЭСК АҚ Жарғысы.pdf
(3,7 МБ)
pdf
KazakhExport стейкхолдерлер картасы.pdf
(721 КБ)
pdf
2017 жылға корпоративтік оқиғалар күнтізбесі.pdf
(454,1 КБ)
pdf
2017 жыл үшін КБК қағидаттарын сақтау туралы есеп .pdf
(294,8 КБ)
pdf
Тәуекелдерді басқару саясаты.pdf
(563 КБ)
pdf
Тәуелсіз директорларды іріктеу қағидасы .pdf
(7,6 МБ)