Құжаттар тізімі

docx
Құжаттық аккредитивтерді сақтандыру және қаржыландыру.docx
(15,6 КБ)
docx
Аванстық төлемдерді қайтару бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.docx
(42,8 КБ)
docx
Банктік төлем кепілдіктерін сақтандыру.docx
(49,1 КБ)
docx
Экспорттық кредитті сақтандыру және экспорт алдындағы қаржыландыру.docx
(15,3 КБ)
docx
Халықаралық факторингті сақтандыру.docx
(15,6 КБ)
docx
Банктік кепілдіктерді/қарсы кепілдіктерді сақтандыру.docx
(15,5 КБ)
docx
Инвестицияларды сақтандыру.docx
(15,4 КБ)
docx
Қысқа мерзімді дебиторлық берешекті сақтандыру және экспорт алдындағы қаржыландыру.docx
(15,5 КБ)
docx
Қаржы лизингін ерікті сақтандыру.docx
(42,9 КБ)
docx
Облигациялар бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру.docx
(23,9 КБ)
docx
Мерзімді валюталық мәмілелер бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру.docx
(24,3 КБ)
docx
Қарызды ерікті сақтандыру.docx
(43,1 КБ)